Phân tích kĩ thuật Bitcoin ngày 14-5-2018

Xin chào mọi người đến với bản tin Phân tích kĩ thuật Bitcoin ngày 14-5-2018 ! Mình thường chỉ post trong nhóm về những phân tích kĩ thuật của mình. Hiên nay mình muốn viết thêm những bài phân tích kĩ thuật như thế này nữa. Hy vọng giúp bạn nhiều và kiếm được tiền trong thị trường Crypto. #BTC #ETH. Và dưới đây là tình hình Bitcoin trong những ngày tiếp theo. Hy vọng sẽ giúp được nhiều dành cho bạn. Nếu có like và subsribe thì mình sẽ làm thêm hoặc phân tích thêm những đồng khác như ETH, hay XRP … và có khi cả nhiều đồng khác như XVG, EOS ….

Phân tích kĩ thuật Bitcoin ngày 14-5-2018

 

>