Mô Hình Con Dơi (Bat Pattern) – Cách Xác Định Và Mục Tiêu Giá

mo hinh con doi tang

Mô hình con dơi được khám phá và phát hiện bởi Scott Carney trong Harmonic Trading năm 2001 . Mô hình con dơi có họ hàng gần gần giống với mô hình Gartley ở 5 điểm trong mô hình. Nhưng nó khác biệt về tỉ lệ. Mô hình con dơi là sự kết hợp với tỉ lệ Harmonic (0.886 của XA). Nó cũng đòi hỏi điểm B phải nhỏ hơn 0.618 của XA . Điểm B chính là sự khác biệt giữa mô hình Gartley và mô hình con dơi. Ở mô hình Gartley thì điểm B phải ở ngay chỗ 0.618, còn ở con dơi thì chỉ cần năm dưới 0.618.

Mô Hình Con Dơi

Mô hình con dơi có khu vực đảo chiều tiềm năng được chọn tại 1.27AB=CD, 1.62BC, và mức 0.886 XA. Ở mô hình tăng hay giảm trong mô hình thì khu vực đảo chiều tiềm năng sẽ cho ta lệnh mua hoặc lện bán  tại khu vực này!

Giao dịch: Khi mô hình con dơi hoàn thành, đợi tạo mô bar higher-high hoặc một thanh nến dài (Wide Bar) tao một tín hiệu mua ở mô hình con dơi tăng, và một tín hiệu bán ở mô hình con dơi bán (Ở mô hình này thì khi thấy xuất hiện Lower-Low hoặc wide bar.

Mục tiêu giá (Target): Target cũng tương tự với mô hình Gartley, xem ở link bên trên nhé!. mục tiêu đầu tiên là tại 1.27 của XA, mục tiêu thứ 2 có thể đặt tại 1.62 hoặc 2 XA!

Stop: Mô hình con dơi thất bại khi giá nằm phía dưới điểm X. Vậy nên đặt stoploss ở dưới điểm X

mo hinh con doi

Giao dịch với mô hình Con dơi tăng

mo hinh con doi tang

Trên là một ví dụ về mô hình con dơi tăng ở đồ thị ngày của Boeing. Boeing đã tạo mô hình con dơi  từ giữa tháng 1 năm 2007 tới giữa tháng 3. Sau khi ta có XA thì điểm B năm tại điểm 51.6% (<61.8). Khu vực đảo chiều tiềm năng  được tính toán tại 0.886 của XA , 1.62 của BC và 1.27 của BC. Sau đó khi xuất hiện hàng loại Higher-High bar thì cổ phiều Boeing đảo chiều từ khu vực tiềm năng (D) và ta có 1 lệnh “Long” tại điểm B, hoặc trên thanh trước đó.

  1. Vào lệnh Mua ở trên điểm B tại 88$
  2. Đặt lệnh dừng lỗ tại dưới điểm D tại 84.6$
  3. Đặt mục tiêu chốt lời tại 1.27 XA tại 94$

Giao dịch với mô hình con dơi giảm giá

mo hinh con doi giam gia

Ví dụ ở trên là mô hình con dơi giảm giá xuất hiện tại đồ thị NASDAQ Futures (NQ). Mô hình con dơi đã xuất hiện lúc tháng 1 đến tháng 4 của năm 2006. XA bắt đầu từ 1872 rớt xuống 1740. Điểm B nằm tại 51,3% đã xác nhận mô hình con dơi. Điểm D được tạo ra tại 0.886 của XA. Khu vực đảo chiều tiềm năng được tính năm ở 1845 tới 1853 đó là mức đảo chiều tại điểm D. Xuất hiện nến đảo chiều năm ở đây tạo ra một lệnh Short.

  1. Vào lệnh Short nằm phia dưới thanh nến D tại 1820$
  2. Đặt lệnh dừng lỗ phía trên điểm D tại 1847
  3. Đặt mục tiêu giá tại A và 1.62XA tại 1660

Kết

Mô hình con dơi là bản nâng cấp của Gartley với tỉ lệ thoáng hơn. Điểm B thường năm từ 0.5 đến 0.618 của XA. Một cái nữa là Điểm C trong mô hình không hay được xác định chính xác. chỉ cần năm trong khu vực ngang ngang điểm A là được! Có rất nhiều sách nói nhiều cách khác nhau về điểm C. Đây là một mô hình khá tin tưởng dành cho các trader. và cũng rất hay thường gặp!

Mẫu Hình Gartley – Cách Xác Định và Mục Tiêu Giá
Mô Hình Con Bướm (Butterfly Pattern) – Cách Xác Định Và Mục Tiêu Giá

Bình luận

study

dung roi, neu noi cach tinh thi m cung tinh ko ra k quar nhu trong h ve

Reply

Thạnh Nguyễn

Chào bạn, mình đang tìm hiểm thêm mô hình này, bạn có thể bày cho mình hiểu cách xác định điểm D được không? Mình tính toán nhưng không ra con số tương đồng với bạn. Cảm ơn bạn

Reply

Leave a Message

Registration isn't required.

Học Viện Trading @2021 LarTheme