Mô Hình Con Cua (Crab Pattern) – Cách Xác Định Và Mục Tiêu Giá

Mô hình con cua được khám phá bởi Scott carney trong cuốn sách Harmonic Trading năm 2000. Đây cũng là thêm một mô hình tương tự với mô hình Gartley, với 5 điểm. Và điểm nhấn ở đây là mô hình con cua có điểm D tại 1.618 của XA và điểm B tại 0.618 của XA. Vùng đảo chiều tiếm năng nằm ở 1.27 đến 1.62 của XA. hoặc 2.62 đến 3.62 của BC.

Mô hình con cua

Mô hình cũng thường gặp khi trade. Gần nhất bạn có thể thấy với chỉ số VNI biểu đồ tuần. Và khi giá kết thúc ở dưới điểm X và có xác nhận trong khu vực 1.62 XA là sự xác nhận của mô hình con cua.

Giao dịch: Khi hoàn thành mô hình con cua tại khu vực đảo chiều tiềm năng. Xem sự xác nhận của Price action để tìm sự đảo chiều. Có thể những chỗ này sẽ xuất hiện những Wide bar ranger hoặc higher highs từ khu vực đảo chiều tiềm năng báo hiệu sự xuất hiện của điểm D. Và sau đó vào lệnh “Mua” bên trên nến xác nhận. Ở mô hình con cua giảm giá thì ta sẽ có lệnh short ở dưới nến xác nhận.

Dừng lỗ: ở mô hình con cua tăng giá thì ta đặt lệnh dừng lỗ ở dưới khu vực đảo chiều tiềm năng. Còn ở mô hình giảm giá thì ta sẽ đặt ở trên vùng đảo chiều tiềm năng.

Mục tiêu: Ta đặt mục tiêu tại các điểm B C A để chốt lời cho những lệnh trade theo mô hình này.

Giao dịch với mô hình con cua tăng giá

Bên trên là mô hình con cua tăng giá xuất hiện ở chỉ số S & P 500 index (SPX) đồ thị ngày. Từ tháng 9 năm 2005 đến tháng 10-2005. SPX xuất hiện mô hình con cua tăng giá. Giá đã đi từ 1242 về 1172 trong tháng 10 năm 2005. Mô hình đã hoàn thành bằng sự xác nhận của điểm D tại khu vực đảo chiều tiềm năng. Và thành nến wide range đã xác nhận sự sự đảo chiểu của giá.

  1. Vào lệnh Long ở trên cây nến xác nhận tại 1196.
  2. Đặt dừng lỗ tại 1171
  3. Đặt mục tiêu giá tại điểm C tại mức 1233 và tại điểm A tại 1243

Giao dịch với mô hình con cua giảm giá

Ví dụ ở trên là ở đồ thị merck’s (MRK) daily chart. MRK đã hình thành mô hình con cua giảm giá khi giá biến động trong vùng 42.35 đến 53$ từ tháng 2 đến tháng 5. Sau khi hoàn thành mô hình với sự xuất hiện của điểm D ở khu vực đảo chiều tiềm năng D. Và sự đảo chiều này đã thông báo hoàn thành mô hình con cua giảm giá báo hiệu cho ta một lệnh short tại mức 51.

  1. Vào lệnh Short ở phía dưới thanh nến xác nhận ở 51$
  2. Đặt lệnh dừng lỗ phía trên điểm D. tại mức 52.75$
  3. Mục tiêu giá set tại X ở mức 47$ và mục tiêu thứ 2 ở điểm B tại 45$

Trên là mô hình con cua là một trong những mô hình kinh điển trong harmonic trading. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong trading! Chúc bạn may mắn và có kết quả tốt trong giao dịch.

Mô Hình Con Bướm (Butterfly Pattern) – Cách Xác Định Và Mục Tiêu Giá
Mô Hình Tam Giác (Triangles) – Cách Xác Định Và Mục Tiêu Giá

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

Học Viện Trading @2021 LarTheme