Khuyến cáo giao dịch

Future, chứng khoán, forex, crypto, Option là những thị trường có khả năng sinh lời lớn nhưng rủi ro cũng cao. Bạn phải biết cẩn thận với rủi ro và chấp nhận chúng khi bắt đầu trở thành một người giao dịch. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền bạn có. và rất nguy hiểm nếu bạn chơi Margin (Đòn bẩy). Vậy nên bạn cần phải biết quản lý rủi ro, và biết mình đang đặt lệnh và ra lệnh là vì sao. Do đó bạn đừng giao dịch với số tiền bạn không thể mất.

Đây không phải là một trang web chào mời đề nghị mua hay bán trên thị trường chứng khoán, future, forex, crypto, option. Bất kì thông tin nào cũng chỉ là tin tức, thông tin tham khảo,  không phải là lời chào mời, đề nghị đầu tư. Chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào nếu bạn đầu tư. Những thông tin trên này có thể đúng trong quá khứ cũng không có nghĩ đúng trong tương lai. Vậy nên mọi quyết định, rủi ro, hay lợi nhuận đều do bạn quyết định.

Theo United States Security and Exchange Commission (SEC): Mặc dù trading không phải là phi pháp, hoặc phi đạo đức. Nhưng nó rất nhiều nguy hiểm. những nhà đầu tư cá nhân đều không đủ giàu có, sức khỏe, thời gian và sự ổn định để kiếm tiền và duy trì hoặc chịu nổi sự thua lỗ khi giao dịch.

Giới Thiệu
Chỉ Báo Phân Tích Kĩ Thuật

Bình luận

Học Viện Trading @2021 LarTheme