Hỗ Trợ và Kháng Cự – Cơ bản cách xác định chính xác

Hỗ trợ và kháng cự là những đường cơ bản nhất trong phân tích kĩ thuật, hầu như ai cũng phải biết về những điều này khi muốn trở thành người phân tích kĩ thuật. Nhưng hỗ trợ và kháng cự lại rất quan trọng mà bất kì ai cũng phải biết nó để xác định người tâm lý mà người ta sẽ mua khi giá chạm tới đó, cũng như ngưỡng mà người ta sẽ bán khi giá chạm kháng cự.

Cơ bản hỗ trợ và kháng cự

  • Hỗ trợ: là nơi mà khi giá chạm tới ngưỡng này thì sẽ tăng lên lại
  • Kháng cự: là ngưỡng mà khi giá chạm tới thì đi xuống lại

Như bạn thấy ở trên biều đồ của HOLDRS (SMH) thì khi giá đi vào trong 1 kênh giá thì cứ chạm vào đường hỗ trợ thì sẽ bật lên, và khi chạm vào đường kháng cự thì sẽ giảm xuống.

Với mình thì kháng cự vào hỗ trợ là 1 vùng chứ không phải 1 điểm giao giữa đường giá với giá, khi giá đi vào trong vùng này thì bạn có thể mua..

Tin hiệu mua

Đó là khi giá đi xuống và chạm mức hỗ trợ thì sẽ tạo ra tín hiệu mua. Hỗ trợ được cho là ngưỡng tâm lý đó là con người có trí nhớ, và họ nhớ rằng khi xưa giá tới mức này là rẻ, thì thi giám chạm lại mức này họ vẫn cho là rẻ. Khi nhiều người nghĩ như vậy thì nó sẽ thành đường hỗ trợ tạo ra các tín hiệu mua!

Tín hiệu bán

Đó là khi giá đi lên và chạm đường kẻ từ các đỉnh với nhu tạo ra tín hiệu bán. Lúc này họ sẽ cho rằng trước đây giá cứ tới đây là rớt, thì lần này cũng vậy. Vậy nên khi giá chạm đường này nó sẽ thành kháng cự và tạo ra tín hiệu bán!

Thoát khỏi kháng cự và hỗ trợ

Một khái niệm khác về kháng cự và hỗ trợ đó là Breaking – Thoát khỏi hỗ trợ và kháng cự đó chính là:

  • Khi giá rớt xuống đường hỗ trợ thì đường hỗ trợ đó sẽ trở thành đường kháng cự
  • Khi giá vượt qua đường kháng cự thì đường kháng cự đó sẽ trở thành đường hỗ trợ trong tương lai

Bạn có thể nhìn hình bên trên để thấy!

Đây là mô tả kháng cự và hỗ trợ ở biểu đồ #Bitcoin để bạn dễ hình dung, Kháng cự và hỗ trợ là biến động, lúc này là hỗ trợ nhưng khi vượt qua rồi thì nó sẽ thành kháng cự.

Bạn có thể két hợp với nhiều chỉ báo khác để xác định tốt điểm kháng cự và hỗ trợ.

Khi giá thoát khỏi hỗ trợ và kháng cự và có volume cao thì đó cũng tạo nên một tín hiệu mua và bán tốt. Bạn có thể kết hợp với bollinger band để mua tốt hơn.

Mô Hình Lá Cờ (Flag), cờ đuôi nheo – Cách xác định và mục tiêu giá
Ulcer Index – Chiến lượt và Cách sử dụng

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

Học Viện Trading @2021 LarTheme