Cách Mở Tài Khoản Đầu Tư Chứng Khoán Mỹ

Để đầu tư chứng khoán mỹ là một công việc cũng khá phức tạp, bởi vì 1 là lý do ngôn ngữ, tiếp sau đó là có những thủ tục và điền thông tin khá rắc rối! Vậy nên đây là bài hướng dẫn giúp bạn tạo tài khoản sàn Halifax Brokers Australia , một sàn uy tín tại Úc. Bao gồm những thông tin bạn cần điền và cách để được Approve nhanh nhất!

Cách Mở Tài Khoản Halifax Brokers để Đầu Tư Chứng Khoán Mỹ

Quy trình Mở tài khoản với Halifax Brokers Australia Account Opening Procedures for Halifax Brokers Australia

Bước 1: Step 1:

Vào website http://bit.ly/1mrHaRW và bạn thấy như hình dưới.

Bước 2: (Step 2)

Điền Tên: (Enter your First Name)

Điền Họ (Enter your Surname)

Điền email (Enter your email address)

Điền Số điện thoại của bạn bắt đầu với +84 (Việt Nam) (Enter your Phone Number with +84 (Vietnam) in front)

Ấn Open Account khi đã điền thông tin (Click on Open Account when done filling  up the details)

Bước 3: Step 3:

Chọn Individual (cá nhân) [Select Individual]

Trừ khi bạn định mở tài khoản chung ( tài khoản 2 người) [Unless you intend to open Joint Account (2 Person Account)]

Ấn Next [Then click Next]

Bước 4: Step 4:

Điền Tên [Enter your First Name]

Điền Họ [Enter Your Last Name]

Client & Guarantor’s Name sẽ tự được điền sau khi bạn điền First name (Tên) và Surname (Họ) [Client & Guarantor’s Name will auto fill when you enter your First name and Surname]

Rồi lăn chuột xuống dưới [Then “SCROLL DOWN THE PAGE”]

Bước 5: Step 5:

Địa chỉ cư trú: Điền xuống theo yêu cầu trong các ô bên dưới [Residential address: Please enter as required in the boxes below]

Rồi lăn chuột xuống dưới [Then “SCROLL DOWN THE PAGE”]

Điền Số điện thoại [Enter Your Phone Number]

Ấn NEXT [Then click “NEXT”]

Trang kế tiếp: Kinh nghiệm Đầu tư [Next Page: Trading Experience]

Điền Ngày tháng năm sinh [Enter Date of Birth]

Chọn Nghề nghiệp [Select Job Title]

Điền tên công ty [Enter Company Name]

Are you a PEP Question = Chọn NO [Select “NO”]

Ấn NEXT [Then click “NEXT”]

Thông tin tài chính [Financial Information]

Chọn thu nhập trong ô [Select Income Bracket]

Điền số khoảng tiền tiết kiệm và đầu tư của bạn [Enter Approx Value of Savings & Investment including all deposts and FD’s]

Để trống Client Bank Account Details [Leave the Client Bank Account Details blank]

Ấn NEXT [Click “NEXT”]

Bước kế tiếp: Thẩm quyền [Next Step: Authority]

Điền Tên rồi Họ trong chữ kí. Ví dụ: Minh Tu Hoang [Please enter as Name then Surname in signature. Example: Ah Kow Tan]

Đánh vào ô I Accept by electronic signature [Check the I Accept by electronic signature box]

Click SUBMIT

Bước kế tiếp:

Nộp đơn [Next Step: Submit Application]

Chọn 3 ô đầu tiên và ĐỂ TRỐNG ô Autralian Equity Options [Check the 1st 3 boxes and leave the Autralian Equity Options box “UNCHECK”]

Gõ First Traders Network vào ô Where did you hear about us?” [Type First Traders Network in the “Where did you hear about us?” box]

Click SUBMIT

Bước kế tiếp: Kiểm tra độ phù hợp [Next Step: Suitability Test]

Bước quan trọng cần chú ý: [Important Steps to note:]

Kếo xuống cuối trang [Scroll to bottom of page]

Chọn Suitability Test [Then click Suitability Test]

Bước kế tiếp: Bài kiểm tra [Next Step: The Test]

Trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra, câu trả lời ở dưới [Answer the questions as asked in the test and answers are filled below if questions are similar in nature]

Sauk hi hoàn thành 10 câu hỏi chọn Successfully Completed Page [After finishing 10 questions click on “Successfully Completed Page”]

Bước kế tiếp: Hoàn thành [Next Step: Successfully Completed]

Chọn nếu bạn muốn tài liệu gửi đến bạn hay không [Select if you would like the material to be emailed to you or not]

Click NEXT

Bước kế tiếp: Cám ơn [Next Step: Thank You]

Bạn đã hoàn thành. Giờ hãy gửi email hình hộ chiếu và CMND của bạn đến [email protected] [You are done. Now email your Passport copy or IC copy to [email protected]]

Vậy là xong, bạn chỉ cần chờ Approve là có thế bắt đầu giao dịch, mua bán chứng khoán mỹ được rồi! Hy vọng bài này giúp ích được nhiều cho bạn!

Mô Hình Chữ Nhật (Rectangle) – Cách Xác Định Và Mục Tiêu Giá
Ichimoku – Cách Sử Dụng Ichimoku Kinko Hyo

Bình luận

Leave a Message

Registration isn't required.

Học Viện Trading @2021 LarTheme